Chính sách bán hàng

Tặng gói nội thất 100 triệu trừ thẳng vào giá.

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng 65% với lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.